:::  نوشتا  ::: 

 :::   ::: مجله بین المللی ادبیات :::   :::

 

مجله بین المللی ادبیات

فهرست مطالب شماره یازدهم نوشتا

 

نوشت اول

محمد حسین مدل

 

 

يدالله رويائى

ديدنِ سوم

 

 

پرويز اسلامپور

 

 

 

خواب، شب

موريس بلانشو

آرش جودكى

 

 

 

شكسپير در آيينه اوليس

فرانك باجن

ترجمه اميد قهرمان

 

 

 

محمد مهدى مصلحى

 

 

 

گزاره هاى مدرنيستى ابراهيم گلستان در داستان كوتاهِ

« به دزدى رفته ها »

جواد اسحاقيان

 

 

 

حسين خليلى

 

 

 

گرگ ماده، سگ نر

محسن مخملباف

 

 

 

قبول حق

على محمدى

 

 

 

:بريد های كوتاه از

فرشته، به خانه ات نگاه كن

تامِس ولف

ساغر ساغرنيا

 

 

 

پرى رخ رضا

 

 

 

خوانش از مجموعه ی"در جستجوی آن لغت تنها"

ستاره انصارى

 

 

 

مگر قهرما ن های شنای قورباغه هم سردشان می شود؟

زينب حاجى محمدزاده

 

 

 

ستاره انصارى

 

 

 

خوش دستي و نرمی و چرمی اش

ليلا صادقى

 

 

بهاره رضايی

 

 

بي گناهان

پدروجان استو

مريم تاجيك

 

 

زاينده رود

اشرف كاظمى

 

 

 

مازيار فلاح پور

 

 

مريم حسين زاده

 

 

على اسداللهى

 

 

گرما گُر مي گيرد

بهاءالدين مرشدى

 

 

بخش عربی

 

ياسر الأطرش

ترجمه : سهيلا پرستگارى

 

 

چند شعر از استفان مالارمه

 : ترجمه

آرش جودكى