:::  نوشتا  ::: 

 :::   ::: مجله بین المللی ادبیات :::   :::

 

نوشتا پانزدهم

 

 

فهرست مطالب شماره پانزدهم  نوشتا

 

 

 

روز واقعه

کاظم رضا

 

 

 

 

جواد مجابی

!حیرت نمی کنیم دیگر

!نور چشم منی

 

 

 

 

 

م . موید

در این نیم روز زود گذر

سر فرازی ریشه ی شاخه ها

 

 

 

 

 

بوطیقای ساختار گرا در گلهای گوشتی چوبک

جواد اسحاقیان

 

 

 

 

 

 

مریم حسین زاده

همراه

گوجه سبز

باغ سنگی

 

 

 

 

 

گفتاری در باره ادبیات و فلسفه

بر گرفته از مصاحبه ی براین مگی با آیریس مرداک

 

 

 

 

 

 

فمینیسم و دین

حسین هوشمند

 

 

 

 

 

 

آزیتا قهرمان

گیلاس ها

بهارانه

 

 

 

 

 

سهراب رحیمی

داستان ناگزیر

 

 

 

 

 

منصور مُلمُلی

 

 

 

 

قصه ی درخت چهار مغز

قادر رستم

علی محمدی

 

 

 

 

 

سید حسین خلیلی

 

 

 

 

باشاوانا

برای سپیده

از امروز و دسته ی ساری که می پرد

علیرضازرین

 

 

 

 

 

 

نقش های سکوت در داستان های هوشنگ گلشیری

لیلا صادقی

 

 

 

 

 

 

من و کوزه

حسین آتش پرور

ساختار داستانی ترانه های خیام

 

 

 

 

 

 

 

نقد جرج اورول بر اشعار ویلیام باتلرییتس

آزاده دواچی

 

 

 

 

 

حسین فاضلی

 

 

 

 

علی الفتی

سرود غم انگیز لحظات

حالت

جمع

برای بی اعتباری مرگ

گرگ سفید

 

 

 

 

 

 

!بچه ها هم غیر نظامی اند

هاینریش بل

علی عبداللهی

 

 

 

 

 

سنُور

وحید امینی زاده یزدی

 

 

 

 

 

اشرف کاظمی

عصر جمعه

 

 

 

 

رضا باب المراد

 

 

 

 

 

ستاره در پیرمرد و دریا

کنت جی جانستون

امید قهرمان

 

 

 

 

 

 

علی حسن زاده

حرفی از سکوت

مست

 

 

 

 

 

 

کیارش سندسی

حس جاوید مترسک

سال ها در طرح زبان

میر ابر حس محتضر

باز

 

 

 

 

 

انسی الحاج

سهیلا پرستگاری

کان یکسر الماء     آب را می شکست

حرف الهاء      حرف ه

عندما یفتحونه عند ما یغلقونه            هنگامی که آنرا میگشایند هنگامی که آنرا می بندند

فی اثرک           به دنبال تو

شهرزاد         شهرزاد

الطیر السود           پرنده ی سیاه

مثل قمر       مانند ماه

 

 

 

 

 

 

شعر جهان

احسان مهتدی

والاس استیونس

الن گینز برگ

ای.ای.کامینگز

فرناندوپسوا