:::  نوشتا  ::: 

 :::   ::: مجله بین المللی ادبیات :::   :::

 

نوشتا نوزدهم

 

فهرست مطالب نوشتا نوزدهم

 

 

نوشت اول

 

 

سه شعر از ترانس ترومر

با ترجمه سهراب رحیمی و آزیتا قهرمان

 

 

مصاحبه ی ترانس ترومر

 

 

محمد مختاری

 

 

 

برسد به دست صادق هدایت

حسین آتش پرور

 

 

شهرام شیدایی

 

 

 

لیلا صادقی

 

 

 

مریم حسین زاده

 

 

 

محمد حسین مدل

 

 

 

علی رضا زرین

 

 

 

سهراب مازندرانی

 

 

 

منصور خورشیدی

 

 

 

منصور ململی

 

 

 

احسان مهتدی

 

 

 

علی حسن زاده

 

 

 

محمد آزرم

 

 

حاشیه ای بر داستان های بومی کنام

حسین آتش پرور

 

 

 

قطره های اشک  - لکه های خون

خلیلی رشنوی

 

 

هچل

نرگس وفا دار

 

 

 

شب نامه ی باران

عبدالواحد برهانی

 

 

نقاشی که بعضی روزها گربه می شد

هدیه سادات میر مرتضوی

 

 

دیگر کنار نمی خورم

انسیه جهان آرا

 

 

آقا کوچیک

محسن امیری

 

 

 

راستش را بگو

مهدی کریمی

 

 

 

شیخ روز بهان را با الف و لام می نویسند

احمد بیرانوند

 

 

خرمای پاک

زینب غلامی

 

 

کافه صحرایی

علی فاطمی

 

 

 

درخت مزار

وحید باقری

 

 

 

بخش انگلیسی

 

شعر هایی از سیلویا پلات

ویلیام بلیک

راس باربر

با ترجمه هایی از

شبنم سلطانی

علی رضا زرین

ماهان تیر ماهی

 

 

 

بخش  فرانسه

 

MILLE MARCHES DEMEURENT JUSQU'À LA MER
Ahmad-Rezâ Ahmadi